Program PANTHEON

slika6

Prednosti računovodskega programa Pantheon

Manjše tveganje in stopnja napak

Manjše število vnosov in nizka stopnja ročnega vnašanja podatkov poskrbita, da obdržite napake pri podatkih na najnižji možni ravni.

Enojno vpisovanje podatkov

Ne izgubljajte časa z nepotrebnimi dvojnimi vpisi podatkov. Znašimi  strankami lahko delamo  istočasno na isti bazi in imejte vse podatke na enem mestu. Tako ne bo skrbi, da bodo podatki zaradi razdrobljenosti nepopolni ali nedosegljivi.

Direkten vpogled strank v trenutno stanje

Omogoči stranki, da kar preko svojega računalnika pregleduje obračune. Stranka ima bazo pri sebi in ne rabi klicati računovodje, da pregleda npr. stroške ali bilance.

Finančno-poslovna analitika

Usmerite vašo dejavnost v načrtovanje poslovnih odločitev ter v finančno in poslovno svetovanje. Močna analitična orodja omogočajo, da iz podatkov iztisnete mnogo več, kot da samo vnašate podatke in zadoščate zakonskim zahtevam.

e-Računovodstvo - s Pantheonom do nižjih stroškov

Da bi čimbolje razumeli možnosti, ki nam jo ponuja Pantheon e-računovodstvo pri delu računovodskih servisov in njihovih klientov, kratko osvežimo naravo dela.

V podjetju, kateremu računovodsko/knjigovodske storitve vodi servis, navadno izdajajo in prejemajo račune. Nekatera podjetja vodijo tudi lastno materialno knjigovodstvo. Dokumenti, ki nastajajo v poslovanju podjetja se izpišejo in prenesejo v rač. servis, kjer se knjižijo. Servis običajno vodi tudi davčne evidence in računa plače.

Oba dela sta precej ločena, saj ima podjetje nadzor nad računi, servis pa nad knjižbami.

Zaradi obilice ročnega dela (servis mora praktično prepisati v svoj sistem podatke, ki jih dobi od podjetja) je tak način vodenja poslovnih knjig nujno drag. Še dražje je običajno pomanjkanje podatkov, saj so mesečne bilance zaradi zaostankov redke, stanja odprtih postavk pa zahtevajo ogromno dela.

V tem primeru je rešitev e-računovodstvo.

Cilji e-računovodstva

Več na    www.datalab.si